De Meent brengt de commons in kaart. Er is een grote verscheidenheid aan commonsiniatieven. Dit is positief omdat elk initiatief een eigen thema en aanpak heeft. Maar daardoor ook moeilijk om die initiatieven aan elkaar te verbinden en de potentie van de commonsbeweging duidelijk te maken aan politici, ambtenaren en het grote publiek. Door initiatieven gezamenlijk in beeld te brengen tillen we ze boven de losse waarde van dat ene initiatief uit en zetten zo de commons op de kaart van politiek en samenleving.

De criteria die we hiervoor gebruiken zijn:

  1. er is sprake van een zekere gemeenschap;

  2. er is sprake van een gedeelde hulpbron zoals een stukje land, zonnepanelen of kennis;

  3. er zijn duidelijke afspraken over hoe en door wie de hulpbron wordt gebruikt;

  4. die afspraken worden in gemeenschappelijkheid gemaakt;

  5. de groep regelt zelf (een deel van) het beheer en onderhoud van de hulpbron.

Hieronder vind je een flowchart gebaseerd op deze criteria.

 

 

 

Dit is ons begrip van commons. Denk je dat we de verkeerde vragen stellen? Of zie je een initiatief op de kaart wat er volgens jou niet hoort? Maak contact of kom naar de volgende Commons & Kola.

 

zet jouw commons op de kaart!

naar de kaart