Op 21 december startte De Meent écht op, tijdens de oprichtingsassembly. Na drie jaar organiseren, zoeken, verzamelen, afwegen en ontdekken was het duidelijk: we moeten commoners verenigen. En daarom wordt platform De Meent in 2020 een vereniging. Tijdens de assembly besloten we samen over hoe dat eruit gaat zien.

Rond 14:00 druppelden de bezoekers binnen bij Huis van de Commons, wier gastvrijheid de assembly mogelijk maakte. Kopjes thee en koffie werden ingeschonken en we gingen meteen van start met een introductierondje: buren gingen in gesprek om elkaar beter te leren kennen.

Presentatie drie jaar De Meent

Na het introductierondje gaven Jelle de Graaf en Jens Kimmel een presentatie over de afgelopen drie jaar. Die zat vol events, bezoeken aan commonsinitiatieven, samenwerkingen en campagnes. En werd er een commonskaart gebouwd en gevuld. Tijdens deze activiteiten werd ook input verzameld over wat een platform als De Meent zou kunnen doen voor commonsinitiatieven specifiek en voor de commons in de samenleving meer algemeen. Op basis daarvan besloten we een assembly te organiseren en een vereniging te worden.

Doelstellingen

Eerst keken we met de groep naar de doelstellingen van De Meent. Die zien er nu zo uit:

  • Het gedachtegoed van de commons in de breedste zin, verspreiden in Nederland;
  • het verenigen van commoners achter een gemeenschappelijke strategie;
  • het politiek agenderen van de commons als alternatief voor bestaande economische en bestuurlijke structuren;
  • het zichtbaar maken van de verhalen van commoners in Nederland;
  • het faciliteren van ontmoetingen tussen commoners.

Op de vraag waar volgens de groep de prioriteit in 2020 zou moeten liggen kwamen een aantal antwoorden:

- outreach is heel belangrijk om gelijkgestemde organisaties in een coalitie aan elkaar te binden (nadruk op doelstelling 2 dus)

- het allerbelangrijkste is het faciliteren van ontmoetingen tussen commoners en een sterk netwerk creëren (nadruk op doelstelling 5 dus)

- hoe je politiek agendeert is een ingewikkelde vraag, en misschien daarom is politiek agenderen minder belangrijk dan maatschappelijk agenderen.

- twee doelstellingen horen bij elkaar, namelijk doelstelling 4 Zichtbaar maken van verhalen en doelstelling 1 Het gedachtegoed verspreiden.

Structuur vereniging

In de afgelopen drie jaar spraken we ook met veel commoners over hoe zo'n vereniging er dan uit moet zien. Tosca Peschier vatte dit tijdens de assembly samen in een voorstel voor een organisatiestructuur. Hieronder de voorstellen en schuingedrukt de aanpassingen en uitkomsten bij de verschillende onderdelen.

De assembly komt minimaal 1x per jaar samen en is het hoogste orgaan van De Meent. De assembly bepaalt de inhoudelijke koers van De Meent.

De assembly gaat akkoord.

Het verenigingsbestuur is het gezicht van De Meent gedurende een jaar en wordt gekozen door de assembly. Verantwoordelijk voor het praktisch functioneren van de vereniging (denk aan financiën, ledenadmin e.d.) en voor het in de praktijk brengen van de door de assembly vastgestelde koers.

Tijdens de assembly is de termijn bijgesteld naar een half jaar en krijgt het bestuur een meer concrete missie: het organiseren van een grotere assembly over een half jaar en het vormen van een volgend, meer divers bestuur. Het oprichtingsbestuur dat door de assembly werd gekozen bestaat voor het 1ste halfjaar van 2020 uit Menno Houtstra, Hans Krikke, Sophie Bloemen, Jens Kimmel, Richard Lenzen en Diederik Verhey.

Stromen zijn werkgroepen die organisch kunnen onstaan zonder toestemming van het bestuur. Waar twee of meer leden samenkomen, ontstaat een Stroom. In Stromen geven leden vorm aan verschillende thema's en Stromen zijn autonoom binnen hun eigen domein.

Tijdens de assembly zijn er 4 Stromen ontstaan: een Stroom Uitwisseling, een Stroom voedsel, en een Stroom Buurtcommons op initiatief van resp. Jens Kimmel, Jelle Graaf en Diederik Verhey, en Menno Houtstra. De Stromen krijgen z.s.m. een eigen plek op de website.

Besluitvorming binnen de assembly en binnen stromen worden gedaan via consent: een besluit wordt genomen wanneer er geen goed gefundeerde tegenpositie meer bestaat. Over personen wordt besloten via verkiezing. Een lid kan zowel een persoon als een initiatief zijn, beide hebben één stem.

De assembly had vragen over hoe de positie van commonsinitiatieven in de vereniging wordt gewaarborgd en zij niet worden weggedrukt door de stemmen van andere leden. Hier wordt op drie manieren rekening mee gehouden: 1) het bestuur beslist of mensen lid kunnen worden of niet, zo worden alleen mensen toegelaten die akkoord gaan met de doelstellingen van De Meent; 2) bij verkiezingen van personen voor het bestuur is een stemming een meerderheid van de individuele aanwezige leden én van de aanwezige initiatieven/organisaties nodig (een aparte verkiezing dus); en 3) de helft van de contributie zetten leden zelf in om stromen te ondersteunen. Omdat initiatieven en organisaties over het algemeen meer geld inbrengen dan individuen, drukken de initiatieven hiermee een stempel op de inhoudelijke koers van de vereniging.

Lid worden!

Na pittige discussies en de eerste brainstorms van de Stromen werden de lidmaatschapsformulieren uitgedeeld en werden de eerste intenties uitgesproken om lid te worden! Omdat er veel mensen uit het netwerk niet bij konden zijn, nodigen we iedereen uit om die intentie vooral naar ons uit te spreken :-). We houden jullie in ieder geval op de hoogte wat betreft de oprichting van de vereniging, want dan kan je natuurlijk pas écht lid worden.

 

 

 

Commons Transitie Plan Amsterdam

Stichting Commons Network neemt het initiatief tot het schrijven van het Commons Transitieplan Amsterdam. De Meent werkt en schrijft hier natuurlijk...

Verslag oprichtingsassembly 21 december 2019

Op 21 december startte De Meent écht op, tijdens de oprichtingsassembly. Na drie jaar organiseren, zoeken, verzamelen, afwegen en ontdekken was het...

Verslag van Je Meent Het! Buurtcommunities Special

Het commons denken is een alternatief voor sociaal-economische ongelijkheid. Maar hoe doe je dat samen? Daarover ging de 28ste Buurtcommunities....

Verslag van Commons & Kola: de regeneratieve commons

We strijken neer in de Lutkemeerpolder, een bedreigd stuk natuur net boven Schiphol. Bedreigd door gemeentelijke én regeringsplannen om een...